Dění ve farnosti

Videopozvánka na koncert

Dámy a pánové, přátelé, lidé dobré vůle!

 

Herec Jiří Suchý, olympionička Kateřina Neumannová, operní pěvkyně Pavlína Senić, vědkyně Eva Syková, novinářka Michaela Lejsková a zpěvák Petr Bende Vás srdečně zvou na benefiční koncert pro Charitativní, vzdělávací a duchovní centrum s kaplí Panny Marie bolestné s přilehlým meditačně-relaxačním  areálem.

 

Výše zmíněná stavba má napomáhat:

Farní den

Přijďte společně posedět a popovídat si na Farní den v Těšanech.

Přehled roku spásy MMXII v těšanské farnosti, 31.12. 2013

Rok spásy 2013 po Kristu ve farnosti Těšany

– anno salutis ter millesimo duodecimo post Christum natum parochiae Těšany

Přehled roku spásy MMXII v těšanské farnosti, 31.12. 2013

 

I: Astronomicky a meteorologicky
 

Teplotní statistiky

Průměrná roční teplota: 10.13°C tj -0.51°C teplotně pod průměrem.

Teplotní zajímavosti

15.4.2013 - první den v roce kdy teplota vystoupila nad 20 °C.

Svatý Mikuláš

Kluci a holky!

Srdečně vás zveme na setkání se

svatým Mikulášem,

který bude nadělovat

ve čtvrtek 5. prosince

v 17 hodin v těšanském kostele svatého Barnabáše.

Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze.

Cíl - Přečíst celou  Bibli v průběhu dvou následujíchích let. (Start 6.10. 2013)

Soubory:

Denní rozpis Bible na dva roky: zde

Měsíční rozpis Bible na dva rok: zde

Modlitby před a po četbě písma: zde

 

Pouť na kapličku 26. 5. 2013

Velikonoční benefiční koncert v Těšanech

Římskokatolická farnost Těšany si Vás dovoluje pozvat na

Velikonoční koncert

 

Duchovní hudba 17.-20. století

 

Neděle 5. května 2013 v 17:00 v kostele sv. Barnabáše

 

Účinkují:

 

MARTIN DOLEŽEL

Dopis pro Darshan Gowda - Adopce na dálku

Překlad dopisu od Darshana– došlo 8. 2. 2013

 

 

Moji drazí rodiče!

 

Já, Vaše milující dítě Darshan, jsem Vám napsal tento dopis. Jsem v dobrém zdravotním stavu. Jak se máte Vy? Moji příbuzní jsou také zdrávi a jsou Vám všem vděční.

 

Moc nás potěšilo, když jsme já a moje rodina slyšeli, že jste mně začali podporovat ve vzdělávání. A tak nás napadlo, že bychom Vám napsali dopis.

 

Tříkralová sbírka

Tříkrálová sbírka v Těšanech

 

Letos vyšli koledníci u příležitosti slavnosti Zjevení Páně, lidově Tří králů, už v sobotu 5. ledna. Před devátou hodinou požehnal pan farář koledníkům, udělali společnou fotku a pak se rozešli podle jednotlivých předem domluvených úseků do dědiny. Oproti dřívějším ročníkům, kdy chodilo zpravidla 6 – 7 skupinek, se podařilo poskládat rekordních 8 skupin.

Syndikovat obsah