Tříkralová sbírka

Tříkrálová sbírka v Těšanech

 

Letos vyšli koledníci u příležitosti slavnosti Zjevení Páně, lidově Tří králů, už v sobotu 5. ledna. Před devátou hodinou požehnal pan farář koledníkům, udělali společnou fotku a pak se rozešli podle jednotlivých předem domluvených úseků do dědiny. Oproti dřívějším ročníkům, kdy chodilo zpravidla 6 – 7 skupinek, se podařilo poskládat rekordních 8 skupin.

První koledníci se navrátili už po hodině. Zato poslední skupinka přišla zhruba po dvou a půl hodinách. Všichni se zaslouženě občerstvili na faře, obdrželi pozornosti z charity a spočítali finanční obnos pokladničky. 

Výtěžek letošní sbírky činil 30 315 Kč.

Starší sbírky:

2010 – 26 851 Kč

2011 – 33 010 Kč

2012 – 30 618 Kč

 

Organizaci sbírky měli na starosti Radka Kučerová a  Danuta KonéKról.

 

Všem organizátorům, vedoucím skupinek a především koledníkům upřímné díky za jejich čas a námahu!

 

Mrkněte na fotky z této akce ve fotogalerii.

Více o Tříkrálové sbírce na www.trikralovasbirka.cz