Lidové misie - PROGRAM

OBNOVA LIDOVÝCH MISIÍ

TĚŠANY 12. – 16.1. 2013

Milí přátelé, uplynul rok od doby, kdy ve Vaší farnosti proběhly lidové misie. Jaké ovoce přinesla tato duchovní obnova ve Vašem životě? Mnozí z Vás se v oněch dnech přiblížili více k Bohu a poznali, „jak dobrý je Pán“. Naše předsevzetí a radost z víry však mohou časem vyprchat, a proto pořádáme ve Vaší farnosti ještě tzv. OBNOVU LIDOVÝCH MISIÍ. Tyto dny mají člověku pomoci k tomu, aby svůj život zakotvil ještě pevněji v Bohu. Nabízíme Vám další vzájemná setkání a poznávání milujícího, učícího, věrného i spravedlivého Ježíše Krista. Zkuste pozvat k duchovní obnově i své blízké, kteří si na lidové misie nenašli čas. Oslovte rovněž lidi, kteří svoje štěstí, lásku či smysl života teprve hledají. Podejte pomocnou ruku těm, kteří se možná vlastní vinou od dobrého Boha vzdálili. Zahrňte je všechny do svých modliteb.

 

SOBOTA

12.1.

17.00

Svátost smíření (MOUTNICE)

18.00

 „MŮŽEME SE JEŠTĚ ZMĚNIT?“, mše sv., (MOUTNICE)

19.00

Setkání pro mladé lidi (MOUTNICE)

 

NEDĚLE

13.1.

 

 

9..00

„O BOŽÍM KRÁLOVSTVÍ“, mše sv. TĚŠANY

15.00

Katecheze pro manžele a další zájemce (MOUTNICE)

16.00

Teologická přednáška: „Osudy dětí, které umírají bez křtu“ (MOUTNICE)

17.00

Promítání filmu (45 min.), poté beseda na volné téma (MOUTNICE)

 

PONDĚLÍ

14.1.

8.30

Svátost smíření, škola modlitby (MOUTNICE)

9.00

„PEKLO – ODMÍTNUTÁ SPÁSA“, mše sv. (MOUTNICE)

17.00

Svátost smíření  TĚŠANY

18.00

„OČISTEC A ŽIVOT VĚČNÝ“, mše sv. TĚŠANY

 

ÚTERÝ

15.1.

8.30

Svátost smíření, škola modlitby (MOUTNICE)

9.00

„KŘESŤANSKÁ RODINA“, mše sv. (MOUTNICE)

17.00

Svátost smíření TĚŠANY

18.00

„KŘESŤANSKÁ RODINA“, mše sv. TĚŠANY

STŘEDA

16.1.

8.30

Svátost smíření, škola modlitby (MOUTNICE)

9.00

„STÁŘÍ“, mše sv. s udělováním svátosti pomazání nemocných (MOUTNICE)

17.00

Svátost smíření TĚŠANY

18.00

„MÁ VÍRA“, mše sv. s udělováním svátosti pomazání nemocných a závěr obnovy misií TĚŠANY

 

Copiosa apud Eum redemptio“  (Ž 130,7)  „Hojné je u Něho vykoupení“

P. Jiří Šindelář, CSsR & P. Tomasz Waściński, CSsR ; www.lidovemisie.cz