Farnost

ŘÍMSKOKATOLICKÝ KOSTEL SVATÉHO BARNABÁŠE V TĚŠANECH

Počátek budování kostela je spojen s léty 1896 - 1897. Do této doby kostel v Těšanech nebyl, stála zde pouze malá kaplička sloužící zároveň jako zvonice, kterou těšanští vystavěli po zničujícím požáru, jenž v obci vypukl 11. června 1697 v den sv. Barnabáše.

Stavba kostela byla povolena roku 1896 a o rok později dokončena. Kostel byl slavnostně vysvěcen 12. 6. 1906 a zasvěcen svatému Barnabáši – patronu a ochránci před ničivými požáry, které v minulosti sužovaly obec.

Těšanský chrám je jednolodní s věží v ose průčelí, má členitý půdorys a po stranách symetrické přístavky. Větší oprava proběhla v letech 1991 – 1993. Roku 1999 proběhla celá rekonstrukce střechy a věže. Zvony jsou zasvěceny svatému Barnabáši (roku 1959), Svaté rodině (roku 1955) a svatému Janu Křtiteli (z roku 1956).ŘÍMSKOKATOLICKÁ KAPLE PANNY MARIE

Kaplička byla postavena na poděkování za šťastný návrat těanských politických vězňů z koncentračních táborů. Je to stavba na návrší mezi Těšanami a Borkovanami ing. Architekta Karla Křepelky. Základní kámen byl posvěcen 30. 6. 1946 a vysvěcena 13. 6. 1948.

Kaple má jeden bezejmenný zvonek. Vnitřní výzdobu této památky prováděli bratři Lengálové ze Šitbořic. Kolem jsou vysázeny břízy, javory, borovice a jiné okrasné dřeviny.

Každým rokem se v květnu koná pouť, kde je slavena mše svatá. V současnosti je částečně zrekonstuovaná. V roce 2012 byla do kaple vyrobena replika panny Marie, která byla dříve odcizena.

Referát o kapli připravený u příložitosti pouti z roku 2015 připravený těšanským rodákem zde