Kaple Panny Marie v Těšanech - kaple politických vězňů

Navrátilci z koncentračních táborů, stavitelé kaple Panny Marie v Těšanech

Za protektorátu byl tlak na místní obyvatelstvo dodávkovými povinnostmi, dále musely být dvojjazyčné firemní nápisy, povinnost odstranění sochy Masaryka. Lidé to těžce nesli, ale nedalo se nic dělat. Přesto vznikl odboj na dvou směrech. Ředitel měšťanské školy Stanislav Pavlíček byl ve skupině odbojářů z Klobouk u Brna. Karel Ardely měl spojení s odbojem organizace v Újezdě u Brna. Leopold Vahala a listonoš, později poštmistr Josef Novotný měli kontakt na obě skupiny. Gestapo však v roce 42 tuto skupinu postupně likvidovala a poslali je do koncentračních táborů.

Karel Ardeli - šofér v Újezdě, Josef Novotný - listonoš, Leopold Vahala - obecní tajemník, který přechovával písemnosti z odboje. Jakub Vahala – cestář a Stanislav Pavlíček – ředitel měšťanské školy odsouzen na 10 let vězení. Dr. Ladislav Horák odbojový učitel, po válce krajský inspektor školství. Ladislav Kučera odbojový učitel, pravděpodobně v koncentračním táboře zemřel. Po osvobození se tito lidé vrátili. Jako poslední vězen Stanislav Pavlíček. Občané připravili srdečné přivítání 3. 7. 1945. Na počest návratu z koncentračních táborů se rozhodli vybudovat kapli politických vězňů. 5 měřic půdy věnoval Leopold Vahala. Architekt Kupka z Brna vypracoval plány. Stavbu prováděl Rudolf Juříček. Rozpočet byl půl milionu. Ale protože při jejím budování pomáhali obětavě skoro všichni těšanští občané, podařilo se náklady snížit. Kaple byla dokončena v roce 47 a na pamětní desce jsou jména budovatelů. Karel Ardeli, Josef Novotný, Jakub Vahala, Leopold Vahala. Jako pátý je zde uveden bratr stavitele Pavel Juříček, řezbář z Olomouce, který zhotovil do Kaple sochu. Za vhodné bych považoval doplnit na desku cti fotografii ředitele školy pana Stanislava Pavlíčka a Dr. Ladislava Horáka. Je dobré také vzpomenout na působení milého pana faráře Antonína Floriána od roku 36 do roku 72, kdy odešel do důchodu.

Karel Liška, autor referátu