Ohlášky od 19/1 do 26/1 2014

POŘAD BOHOSLUŽEB

 

V TÝDNU OD 19. LEDNA 2013 DO 26. LEDNA 2014

 

DEN

LITURGICKÁ OSLAVA

HODINA

BOHOSLUŽBY

 

 

19.1.

NEDĚLE

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

9:00

ZA JANA VOGNÁRKA A RODIČE, ZA JANA PETLÁKA

 

 

 

 

20.1.

PONDĚLÍ

SV. FABIÁNA A ŠEBESTIÁNA

18:00

 

 

21.1.

 

ÚTERÝ

SV. ANEŽKY ŘÍMSKÉ

 

 

 

22.1.

STŘEDA

SV. VINCENCE

 

 

 

23.1.

ČTVRTEK

ČTVRTEK 2. TÝDNE V MEZIDOBÍ

18:00

 

 

 

 

24.1.

PÁTEK

SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO

 

 

 

 

 

25.1.

SOBOTA

SVÁTEK OBRÁCENÍ SV. PAVLA

 

 

 

 

 

26.1.

NEDĚLE

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

9:00

ZA FARNÍKY

 

 

 

 

 

 

 

* NEDĚLE 26.1.: V 17 HODIN V moutnickém FARNÍM SÁLE SPOLEČENSTVÍ MANŽELŮ. TÉMA „LÁSKA POD LUPOU“ A „MANŽELSTVÍ V ZÁBĚHU“.

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

* PÁTEK 31.1.: SUPER VÝLET Z NÁBOŽENSTVÍ! PROGRAM: WIKyLAND (NAMÍSTO VSTUPNÉHO 160,- KČ PŘINeSE KAŽDÝ ÚČASTNÍK 3 VRŠKY OD PET-LAHVÍ PRO POSTIŽENÉ DÍTĚ), BOHOSLUŽBA VE VYŠKOVSKÉM DĚKANSKÉM CHRÁMU, AQUAPARK. pro neplavce bude alternativní program.

 

* NEDĚLE 2.2.: SLAVNOSTNÍ HROMNIČNÍ BOHOSLUŽBY.

 

* NEDĚLE 2.2.: V 17 HODIN SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ - ii. SKUPINA. MOHOU SE PŘIHLÁSIT VĚKEM STARŠÍ ZÁJEMCI. BIŘMOVÁNÍ JE VELKÝ BOŽÍ DAR!

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

* hospodářské věci: naše farnost je začleněna mezi plošné odběratele energií v brněnské diecézi. přineslo to výrazné cenové zvýhodnění.

 

* PODĚKOVÁNÍ OTCE BISKUPA VOJTĚCHA: TŘÍKRÁLOVÝM KOLEDNÍKŮM, VEDOUCÍM SKUPINEK A VŠEM DÁRCŮM!

 

* VÝZVA OTCE BISKUPA VOJTĚCHA: ti, kdo se cítí být povolání ke kněžství, ať neváhají odpovědět na boží volání a podají přihlášku do konce února.

 

* STUDIUM: institut rodiny jana pavla ii. v bratislavě nabízí bakalářské a magisterské studium o rodině.

 

* ZA FARNOST: SLÁVA OTCI.