KAPLE PANNY MARIE BOLESTNÉ

Vážené dámy, vážení pánové, spoluobčané, lidé dobré vůle…!

Dovolte, abychom Vás oslovili ne úplně novou, ale naléhavou myšlenkou – zřídit novou kapli v obci Nesvačilka.

Občané obce se dodnes nemají kde scházet ke společným bohoslužebným shromážděním. Vždyť podobně jako různá uskupení a organizace mají potřebu a právo na místo, kde by se mohli scházet. Dočasně se tato situace řeší využitím prostor sálu obecního úřadu. Tento způsob však nemůže být trvalým stavem.

Objekt zamýšlené kaple by měl sloužit široké veřejnosti, a to nejen jako místo různých obřadů a kulturních akcí pro spoluobčany, ale i jako prostor, který svojí přirozenou povahou poskytne zázemí ke kulturnímu životu obce a zpravidla i regionu.

Konečně věříme, že se kaple stane zajímavým architektonickým objektem, který přirozeně nalezne své místo v kulturním dědictví našeho národa.

Na shora zmíněné, zamýšlené a inženýrsky i projektově započaté dílo si věřící pomalu střádají ze svých úspor, ale už nyní je zřejmé, že je to nad jejich možnosti. Proto si Vás dovolujeme oslovit s prosbou o finanční příspěvek. Doklad Vám rádi vystavíme.

Pokud byste se rozhodli přispět, uvádíme číslo účtu: 2300338440/2010 a variabilní symbol: 1509002015.

Díky za Váš čas s přečtením tohoto dopisu i za Váš případný dar, který pomůže dobré věci!

Za realizační tým s přáním všeho dobrého

Mgr. René Strouhal,
duchovní správce obce Nesvačilka

 

Mrkněte do fotogalerie na digitalizovaný návrh.

Zdroj: www.kaplenesvacilka.cz