Ohlášky V TÝDNU OD 6. KVĚTNA 2018 DO 13. KVĚTNA 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

 

V TÝDNU OD 6. KVĚTNA 2018 DO 13. KVĚTNA 2018

 

Den

Liturgická oslava

Hodina

Intence (úmysl)

Neděle

6.5.

 

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 

9:00

ZA RODINU HRODKOVU A VINCOUROVU

17:30

Májová pobožnost

Pondělí

7.5.

 

-----

ÚMYSL PŘESUNUT NA 31.5.

Úterý

8.5.

 

 

 

Středa

9.5.

 

 

 

Čtvrtek

10.5.

Slavnost

Nanebevstoupení Páně

17:30

ZA JOSEFA A ANTONII ČERMÁKOVY, SYNA JOSEFA, DVOJE RODIČE A ANNU A JOSEFA ŠEDIVÝCH, SYNA EDUARDA, FRANTIŠKA A ŽIVOU RODINU

Pátek

11.5.

 

 

 

Sobota

12.5.

 

 

 

Neděle

13.5.

 

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 

9:00

ZA FARNOST

17:30

Májová pobožnost

 

 

 

 

 

* úterý 8.5.: v 17 hodin ve šlapanicích primiční mše svatá novokněze hnutí fokoláre otce martina uhra.

 

* PÁTEK 11.5.: V 18:30 HODIN V MOUTNICÍCH DĚTSKÁ MŠE SVATÁ S PŘÍPRAVOU PRVOKOMUNIKANTŮ.

 

* SOBOTA 12.5.: MARIÁNSKÁ POUŤ S PRŮVODEM PRAHOU ZA OBNOVU MARIÁNSKÉHO SLOUPU.

 

* NEDĚLE 13.5.: ZAHÁJENÍ POUTNÍ SEZÓNY V ŽAROŠICÍCH.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

* PÁTEK 18.5.: V 18:30 HODIN V MOUTNICÍCH DĚTSKÁ MŠE SVATÁ S PŘÍPRAVOU PRVOKOMUNIKANTŮ.

 

* SOBOTA 19.5.: V 18 HODIN V MOUTNICÍCH SVATODUŠNÍ VIGILIE.

---------------------------------------------------------------------------------------

 

* PODĚKOVÁNÍ: VŠEM, KDO PRO SVÉHO SPASITELE A JEHO STÁDCE PRACOVALI V KOSTELE A NA FAŘE!

 

* PROSBA: HLEDÁME FARNÍKY, KTEŘÍ BY RÁNO K MODLITBĚ KOLEM JDOUCÍCH A VĚTRÁNÍ OBJEKTU ODEMKNULI KOSTEL A VEČER UZAMKLI. LÉPE VÍCE OCHOTNÍKŮ, ABY DOŠLO K PROSTŘÍDÁNÍ.

 

* POVZBUZENÍ: SVÉ DĚTI A SVÁ VNOUČATA PŘIVÁDĚJTE CO NEJČASTĚJI K DOBRÉMU PÁNU JEŽÍŠI! MÁTE ZODPOVĚDNOST ZA JEJICH SPÁSU!

 

* ZA FARNOST: SLÁVA OTCI.