Ohlášky V TÝDNU OD 29. DUBNA 2018 DO 6. KVĚTNA 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

 

V TÝDNU OD 29. DUBNA 2018 DO 6. KVĚTNA 2018

 

Den

Liturgická oslava

Hodina

Intence (úmysl)

Neděle

29.4.

 

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 

9:00

ZA FARNÍKY

Pondělí

30.4.

 

18:00

ZA ŽIVOU A ZEMŘELOU RODINU HORÁKOVU

Úterý

1.5.

Svátek sv. Josefa,

dělníka

 

 

Středa

2.5.

Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

 

 

Čtvrtek

3.5.

Svátek svatých Filipa

a Jakuba, apoštolů

18:00

ZA JOSEFA JUŘÍČKA A DVOJE ZEMŘELÉ RODIČE

Pátek

4.5.

 

 

 

Sobota

5.5.

 

 

 

Neděle

6.5.

 

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 

9:00

ZA RODINU HRODKOVU A VINCOUROVU

17:30

MÁJOVÁ POBOŽNOST

 

 

 

 

 

 

 

* středa 2.5.: v 18 hodin zasedání farní rady.

 

* čtvrtek 3.5.: svátostné návštěvy nemocných. od 17 hodin adorace a zpovídání.

 

* PÁTEK 4.5.: V 18:30 HODIN V MOUTNICÍCH DĚTSKÁ MŠE SVATÁ S PŘÍPRAVOU PRVOKOMUNIKANTŮ.

 

* SOBOTA 5.5.: OD 17:30 HODIN PROGRAM PRVNÍ SOBOTY V MOUTNICÍCH.

---------------------------------------------------------------------------------------

 

* PÁTEK 11.5.: V 18:30 HODIN V MOUTNICÍCH DĚTSKÁ MŠE SVATÁ S PŘÍPRAVOU PRVOKOMUNIKANTŮ.

 

* SOBOTA 12.5.: PAN SOCHAŘ VÁŇA NÁS ZVE NA MARIÁNSKOU POUŤ 12.5. S PRŮVODEM PRAHOU ZA OBNOVU MARIÁNSKÉHO SLOUPU. ZÁJEMCI, PROSÍM NAPIŠTE SE VZADU NA LIST.

 

* NEDĚLE 13.5.: ZAHÁJENÍ POUTNÍ SEZÓNY V ŽAROŠICÍCH.

---------------------------------------------------------------------------------------

 

* wc: během bohoslužeb můžete využívat toalety v orlovně. klíč s nápisem wc naleznete v předsíni kostela pověšený na vývěsce.

 

* POVZBUZENÍ: SVÉ DĚTI A SVÁ VNOUČATA PŘIVÁDĚJTE CO NEJČASTĚJI K DOBRÉMU PÁNU JEŽÍŠI! MÁTE ZODPOVĚDNOST ZA JEJICH SPÁSU!

 

* ZA FARNOST: SLÁVA OTCI.