Ohlášky V TÝDNU OD 21. LEDNA 2018 DO 28. LEDNA 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

 

V TÝDNU OD 21. LEDNA 2018 DO 28. LEDNA 2018

 

Den

Liturgická oslava

Hodina

Intence (úmysl)

Neděle

21.1.

 

3. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

9:00

ZA FARNÍKY

Pondělí

22.1.

 

 

 

Úterý

23.1.

 

 

 

Středa

24.1.

Památka

sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

 

 

Čtvrtek

25.1.

Svátek

Obrácení svatého Pavla, apoštola

 

 

Pátek

26.1.

Památka

svatých Timoteje a Tita, biskupů

 

 

Sobota

27.1.

 

 

 

Neděle

28.1.

 

4. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

9:00

NA PODĚKOVÁNÍ A ZA ŽIVOU RODINU

 

 

 

 

 

 

 

* TŘÍDENNÍ MODLITEB MATEK V MOUTNICÍCH: V PÁTEK A V SOBOTU V 17 HODIN; V NEDĚLI V 16 HODIN. SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY MAMINKY TĚŠAN!

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

* ČTVRTEK 1.2.: NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH. OD 17 HODIN ADORACE, OD 17:15 HODIN ZPOVÍDÁNÍ. POTÉ DĚTSKÁ MŠE SVATÁ.

 

* PÁTEK 2.2.: SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU (HROMNICE). ŽEHNÁNÍ SVÍCÍ. BOHOSLUŽBY RÁNO I VEČER.

 

* SOBOTA 3.2.: PRVNÍ SOBOTA V MOUTNICÍCH. OD 17 HODIN ZPOVÍDÁNÍ, V 18 HODIN MARIÁNSKÁ MŠE SVATÁ, V 19 HODIN POBOŽNOST PRVNÍ SOBOTY S POMAZÁNÍM OLEJEM SV. ŠARBELA A ŽEHNÁNÍM OSTATKY SV. JANA PAVLA II.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

* POVZBUZENÍ: SVÉ DĚTI A SVÁ VNOUČATA PŘIVÁDĚJTE CO NEJČASTĚJI K DOBRÉMU PÁNU JEŽÍŠI! MÁTE ZODPOVĚDNOST ZA JEJICH SPÁSU!

 

* ZA FARNOST: SLÁVA OTCI.