Ohlášky V TÝDNU OD 31. PROSINCE 2017 DO 7. LEDNA 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

 

V TÝDNU OD 31. PROSINCE 2017 DO 7. LEDNA 2018

 

Den

Liturgická oslava

Hodina

Intence (úmysl)

Neděle

31.12.

 

Svátek Svaté rodiny,

Ježíše, Marie a Josefa

9:00

ZA ZEMŘELÉ MARII A JOSEFA SKŘIČKOVY

Pondělí

1.1.

 

Slavnost

MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

9:00

ZA FARNÍKY, OBEC A ZASTUPITELE

Úterý

2.1.

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů

a učitelů církve

 

 

Středa

3.1.

 

 

 

Čtvrtek

4.1.

 

 

 

Pátek

5.1.

 

 

 

Sobota

6.1.

Slavnost

ZJEVENÍ PÁNĚ

 

 

Neděle

7.1.

 

Svátek Křtu Páně

9:00

ZA FARNÍKY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* OD ÚTERÝ 2.1.: PAN FARÁŘ NA OPERACI V MOTOLSKÉ NEMOCNICI – NEMOHOU PROBĚHNOUT VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ A SVÁTOSTNÉ NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH.

 

* SOBOTA 6.1.: SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ. VEČER V MOUTNICÍCH BOHOSLUŽBA S ŽEHNÁNÍM VODY, KŘÍDY A KADIDLA. OD 17 HODIN ZPOVÍDÁNÍ, PO MŠI SVATÉ POBOŽNOST PRVNÍ SOBOTY S POMAZÁNÍM OLEJEM SV. ŠARBELA A POŽEHNÁNÍM OSTATKY SV. JANA PAVLA II.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

* VÝTĚŽEK Z PŘEDVÁNOČNÍHO KONCERTU PRO CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ V NOSISLAVI: 4.740,- KČ.

 

* POVZBUZENÍ: SVÉ DĚTI A SVÁ VNOUČATA PŘIVÁDĚJTE CO NEJČASTĚJI K DOBRÉMU PÁNU JEŽÍŠI! MÁTE ZODPOVĚDNOST ZA JEJICH SPÁSU!

 

* ZA FARNOST: SLÁVA OTCI.