Ohlášky V TÝDNU OD 29. ŘÍJNA 2017 DO 5. LISTOPADU 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

 

V TÝDNU OD 29. ŘÍJNA 2017 DO 5. LISTOPADU 2017

 

Den

Liturgická oslava

Hodina

Intence (úmysl)

Neděle

29.10.

 

30. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

 

9:00

ZA FARNÍKY

Pondělí

30.10.

 

18:00

ZA MIROSLAVA VACKA, RODINY ZVOLSKÝCH A ŠARKÉZY

Úterý

31.10.

 

 

 

Středa

1.11.

Slavnost

VŠECH SVATÝCH

17:00

ZA ŽIVOU A ZEMŘELOU RODINU NOVOTNOU A VAŠICOVU

Čtvrtek

2.11.

Vzpomínka

na všechny věrné zemřelé

17:00

ZA ZEMŘELOU VĚRU HROUZKOVOU

Pátek

3.11.

 

 

 

Sobota

4.11.

Památka sv. Karla Boromejského, biskupa

 

 

Neděle

5.11.

 

 

31. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

 

9:00

ZA ANNU SOKOLOVOU, MAŽELA, DĚTI, ZA RODINU PAVLÍČKOVU, GABRIELOVU, ZA ŽIVOU RODINU A ZEMŘELOU DCERU HANU

 

 

 

 

 

 

* ČTVRTEK 2.11.: ODPOLEDNE SVÁTOSTNÉ NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH. OD 16 HODIN ADORACE, OD 16:15 HODIN ZPOVÍDÁNÍ.

 

* SOBOTA 4.11.: V MOUTNICÍCH VEČER MariánskÁ první sobotA, s nÍŽ se pojí přísliby Neposkvrněného Srdce Panny Marie! Program: V 17:30 hodin modlitba posvátného růžence. V 18 hodin mše svatá s mariánskými texty. Před ní příležitost k svaté zpovědi. V 19 hodin pobožnost s rozjímáním, pomazáním olejem sv. Šarbela a požehnáním ostatky sv. Jana Pavla II.

 

* NEDĚLE 5.11.: V 15:30 HODIN POBOŽNOST ZA ZEMŘELÉ NA HŘBITOVĚ. SRAZ U HLAVNÍHO KŘÍŽE. KANCIONÁLY, PROSÍM, S SEBOU! TOLIK POTŘEBNÉ PLNOMOCNÉ ODPUSTKY PRO NAŠE ZEMŘELÉ LZE ZÍSKAT ZA PODMÍNEK SV. ZPOVĚDI, SV. PŘIJÍMÁNÍ, MODLITBY ZA ZEMŘELÉ A MODLITBY NA ÚMYSL SV. OTCE.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

* STŘEDA 8.11.: NA PROGRAMU ČT 2 V 21 HODIN OTEC RENÉ V SOUVISLOSTECH JANA POKORNÉHO.

 

* SOBOTA 11.11.: OD 8 HODIN MINISTRANTSKÁ OLYMPIÁDA V TELNICI.

 

* NEDĚLE 12.11.: V 18 HODIN POČÁTEK KNĚŽSKÝCH EXERCICIÍ NA SVATÉ HOŘE U PŘÍBRAMY.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

* SBÍRKA NA MISIE: 5.459,- KČ.

 

* POVZBUZENÍ: SVÉ DĚTI A SVÁ VNOUČATA PŘIVÁDĚJTE CO NEJČASTĚJI K DOBRÉMU PÁNU JEŽÍŠI! MÁTE ZODPOVĚDNOST ZA JEJICH SPÁSU!

 

* ZA FARNOST: SLÁVA OTCI.